vad är umsys?

Umeå Medie- och Systemvetarförening, eller UMSYS, är en förening för studenter som studerar Digital Medieproduktion, Systemvetenskap eller Masterprogrammen IT Management samt Människa-datorinteraktion och användarupplevelse vid Umeå Universitet. Umsys ingår i Samsek, en sektionsförening på fakultetsnivå inom Umeå Universitet.

hur fungerar umsys?

Umsys verkar för en bra utbildning för studenter som läser både program och fristående kurser vid institutionen för Informatik. Därför är vårt mål att skapa en så rolig och lärorik studietid som möjligt. Umsys fixar sittningar och studieresor för medlemmarna under studietiden. De fixar även kontakter inom arbetslivet genom att anordna både en SVP-dag och en DMP-dag där medlemmarna får träffa och mingla med företag med respektive programs inriktning. Umsys tipsar även medlemmarna om olika intressanta jobberbjudanden och evenemang. Vi har även styrelsemedlemmar som sitter i programrådet och utbildningsutskottet för att framföra studenternas åsikter.

vad gör umsys?

Umsys styrelse består av studenter från de båda programmen, Systemvetenskap och Digital Medieproduktion, samt masterprogrammen. Varje år väljs en helt ny styrelse ut, bestående av studenter från respektive program. Styrelsen består av olika utskott som sköter de olika sysslorna, från ekonomi till event. Hela styrelsen har stormöte varje halvår och mindre möten löpande under året. Umsys mål är att skapa samarbete och kamratskap mellan studenterna.

styrelsen_2122
tidigare styrelser

umsys styrelse

Styrelsens huvudsyfte i föreningen är att erbjuda en rolig och givande studietid. Styrelsen väljs in i maj och verkar i ungefär 1 år. Vem som helst inom de program och kurser som Umsys verkar för, får ansöka till att bli nästa års styrelsemedlem.

Ordförande och Vice ordförande

Ansvarar för föreningen som helhet. Har stor kontakt med Umeå studentkår och Uniaden samt Samsek.

Kassör

Ansvarar för hela Umsys ekonomi. Både betala fakturor och andra utgifter samt hand om skåputhyrning.

Sekreterare

Ansvarar för att anteckna under mötena i dagsprotokollet.

Ledamot

Umsys består också av ledamöter som hjälper till där det behövs och närvarar på mötet med värdefulla synpukter.

Relationsutskottet

Ansvarar för Umsys medverkan mot företag. De ansvarar för Digital Medieproduktion/Systemvetar-dagen och är länken mellan företag och Umsys.

Arrangemangsutskottet

Ansvarar för olika evenemang såsom sittningar, inspark och Åre-resa för att skapa en så rolig studietid som möjligt.

Informationsutskottet

Ansvarar för all kommunikation via de sociala kanalerna såsom hemsida, Facebook, och Instagram så att rätt information når studenterna.

Våra stadgar

För dig som medlem i UMSYS kan du ta del av våra stadgar. Klicka här för att läsa dem.

UMSYS Umeå systemvetarförening
MIT-huset, Campustorget 5
90187 Umeå